Tax Lawyers / Fiscalisten

Nieuws

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Zoals bekend is het nieuwe kabinet voornemens de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) te vervangen. De Wet DBA was bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer een…
Nieuws

Update UBO-register: publicatie conceptbesluit

Op 31 januari 2018 heeft de Nederlandse regering, in het kader van de invoering van het UBO-register, het concept uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (“Conceptbesluit”) gepubliceerd, waarin wordt aangegeven welke categorieën personen…
Nieuws

Geen vermogensrendementsheffing indien dit leidt tot een individuele en buitensporige last

A-G Niessen concludeert op 15 december 2017 (publicatiedatum 5 januari 2018, zie ELCI:NL:PHR:2017:1397) dat de box 3 heffing onder omstandigheden onredelijk is en buiten toepassing moet worden gesteld indien dit…
Evenementen
25 januari I 17:00 - 21:00 I Atlas Amsterdam

T/AxLab - Invitation - Talks on tax & more

Spreker: Natalie Speet & Sjoerd Douma
Atlas nodigt u uit voor het eerste Atlas T/AxLab: een nieuw concept waarbij we specialisten verwelkomen die in een panelsetting met u in gesprek gaan over verschillende onderwerpen op het…
Nieuws

Favourable judgement for EU holding companies – ECJ limits too general anti-abuse

In a recent decision, the European Court of Justice (“ECJ”) issued a favourable judgement regarding too general anti-abuse legislation for holding companies. For the ECJ, both the treatment of the…
Evenementen
25 januari 2018 | 17.00u - 19.00u | Atlas Amsterdam

Atlas T/AxLab

Spreker: Natalie Speet & Sjoerd Douma
We nodigen u uit voor een nieuw concept waarbij we specialisten verwelkomen die in een panelsetting met u in gesprek gaan over verschillende onderwerpen op het gebied van fiscaliteit en…
Publicaties

De arresten van 21 september 2017 en de koepelvrijstelling

Leonie de Rooij en Joel Wessels hebben een artikel geschreven in de BTW Brief over de gevolgen van de recente arresten van het Europese Hof van Justitie over de reikwijdte…
Nieuws

Opgaaf inhoudingsvrijstelling dividendbelasting

Als vervolg op onze nieuwsbrief over de verruiming van de Nederlandse inhoudingsvrijstelling op deelnemingsdividenden naar alle verdragslanden (klik hier), heeft de Staatssecretaris van Financiën vorige week de nieuwe opgaaf dividendbelasting gepubliceerd.…
Nieuws

Geen step-up bij remigratie aanmerkelijkbelanghouder volgens Hoge Raad

Op 22 september 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld over het al dan niet toekennen van een step-up bij remigratie van een houder van aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap.
Evenementen
27 augustus - 1 september | Rio de Janeiro

IFA 2017

Het 71e congres van de International Fiscal Association (IFA) vindt plaats in Rio de Janeiro, Brazilië. Een gezamenlijke delegatie van Tiberghien, T/A economics en Atlas (samenwerkend via het platform T/A international) zal aanwezig zijn.…
Nieuws

Hypotheekrenteaftrek buitenlands belastingplichten

In een recente uitspraak oordeelde het Europese Hof van Justitie (“HvJ”) dat een inwoner van Spanje recht heeft op (pro-rata) hypotheekrenteaftrek in Nederland, omdat zijn woonstaat Spanje geen rekening kan…
Nieuws

Atlas groeit verder!

Na de aankondiging van de Benelux-samenwerking met het Belgisch-Luxemburgse advocatenkantoor Tiberghien via het T/A international platform eind vorig jaar, hebben we niet stil gezeten. Inmiddels zijn via T/A economics onze…
Nieuws

Herziening voor btw op kostbare diensten

Herziening voor btw op kostbare diensten Al in 2005 is een wetsvoorstel ingediend met betrekking tot het invoeren van een herzieningsregeling op kostbare diensten. Deze regeling zou een uitbreiding zijn…
Nieuws

Envy - toch geen loon?

Rechtbank Gelderland heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan die van belang kan zijn voor de private-equity praktijk. Volgens de rechtbank vormt de verkrijging van een lucratief belang met een envy-factor…
Nieuws

T/A economics: Painting a new story...

... as the BeNeLux alternative for transfer pricing and valuation services, yet with a distinct approach.Met veel genoegen kondigen Atlas en Tiberghien de lancering aan van T/A economics. Dit nieuwe samenwerkingsverband…
Publicaties

Inhoudingsplicht voor coöperaties – een nadere analyse

Het artikel beschrijft de nieuwe wetgeving (2012) met betrekking tot de Nederlandse coöperaties, alsmede de niet-ingezetene belasting van niet-Nederlandse bedrijven. In het artikel worden verscheidene inconsistenties geïdentificeerd en besproken.
Evenementen

Tiberghien Btw Seminarie

Spreker: Stijn Vastmans & btw-team
Het btw-team van Tiberghien, Mrs. Stijn VASTMANS, Stein DE MAEIJER, Loulou GEBOERS, Nils VANHASSEL en Gert VRANCKX, geeft u graag een update van recente ontwikkelingen op gebied van btw tijdens…
Nieuws

Belasting Excellentie Programma Porta

        Aanbod Binnen het Belasting Excellentie Programma staat een aantal aspecten centraal: De student en zijn ambities, talenten en competenties; De relevante kennis omtrent de vakinhoud en…
Nieuws

Btw behandeling van onbetaalde facturen

Btw is verschuldigd over het verrichten van btw belaste diensten of goederenleveringen. De leverancier draagt de btw af en reikt een factuur met btw uit aan de afnemer. Als de…
Nieuws

Beheer pensioenfonds belast met btw

De Hoge Raad heeft vorige week geoordeeld dat een pensioenfonds dat een defined benefit (DB)-regeling uitvoert niet kan worden aangemerkt als een gemeenschappelijk beleggingsfonds. De btw vrijstelling die geldt voor…
Nieuws

Reactie kabinet op voorstel ATAD Richtlijn hybride mismatches met derde landen

Het kabinet heeft deze week gereageerd op de eind oktober voorgestelde wijzigingen van de Anti Tax Avoidance Directive (“ATAD Richtlijn”). Het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie ziet met name op…
Nieuws

Leading Firms

Atlas is trots te melden dat we dit jaar weer als leading firm in Tier 3 staan van de ITR.
Nieuws

Brief staatssecretaris Wiebes over coöperaties en dividendbelasting

Op 20 september 2016 (Prinsjesdag) heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën zijn langverwachte brief over coöperaties naar de Tweede Kamer gestuurd. Zoals verwacht wordt de zogenaamde houdstercoöperatie inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting.…
Nieuws

Belastingplan 2017

Het kabinet heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 gepresenteerd. De opvallende onderdelen hebben wij op hoofdlijnen voor u uiteengezet.
Nieuws

België: Voorstel tot hervorming vennootschapsbelasting

Eerder dit jaar maakte minister van Financiën Johan Van Overtveldt zijn plannen bekend om de vennootschapsbelasting grondig bij te sturen. Daarbij lag eerst een duaal systeem op tafel: ofwel kozen…
Nieuws

"It's Brexit!": De mogelijke impact op douane en btw

Op 23 juni 2016 beslisten de kiezers van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten. Wij geven graag een overzich van de mogelijke gevolgen van deze brexit op…

Logo

Weteringschans 24 / 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax