Tax Lawyers / Fiscalisten

Transfer Pricing

Multinationals moeten voldoen aan specifieke eisen op het gebied van transfer pricing. De afgelopen jaren heeft transfer pricing een prominente plaats ingenomen op de agenda van multinationals, aangezien audits en geschillen rond interne verrekenprijzen zowel in complexiteit als in aantal zijn toegenomen. We verwachten dat het aantal audits en geschillen de komende jaren nog verder zal oplopen, aangezien nationale en Europese regelgeving steeds meer fiscale transparantie voorschrijft. Het is essentieel dat het beleid voor transfer pricing actief wordt gemonitord en gedocumenteerd.

Dankzij onze zeer ruime ervaring op dit gebied, vanuit zowel juridisch als economisch perspectief, kan het Transfer pricing team van Atlas u bijstaan bij alle aspecten van uw transferprijsbeleid. Als onderdeel van het netwerk van WTS Global kunnen we deze dienstverlening ook internationaal aanbieden.

Tot onze diensten op het gebied van transfer pricing behoren:

Structurering

Als volledig geïntegreerd fiscaal advieskantoor adviseren wij cliënten over alle aspecten van de planning en de structuur van transfer pricing. We nemen de tijd om de markten te doorgronden waarin onze cliënten opereren. Hierdoor kunnen we advies uitbrengen over robuuste en duurzame strategieën die rekening houden met alle risico’s en kansen op het gebied van transfer pricing, inclusief het risiconiveau dat een cliënt bereid is te accepteren.

We ondersteunen onze cliënten bij het opzetten en omzetten van bedrijfsmodellen, efficiënte structurering van transfer pricing en migratie van intellectueel eigendom. We zijn gespecialiseerd in de fiscale waardering van herstructureringen en we verzorgen waarderingen van ondernemingen, aandelen, financiële activa en immateriële vaste activa.

Dankzij onze uitgebreide ervaring met het sluiten van bilaterale en multilaterale Advance Pricing Agreements (APA’s) kunnen wij onze cliënten helpen om eventuele geschillen rond transfer pricing te voorkomen of de consequenties daarvan te beperken.

Documentatie

Wereldwijd is sprake van toenemende documentatieverplichtingen rond grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS), bijvoorbeeld met groeps- en lokale dossiers (master/local files) en landenrapportage (country-by-country reports). Deze documentatie moet niet alleen voldoen aan gedetailleerde vereisten op het gebied van transfer pricing (en aan strikte deadlines), maar lokale belastingdiensten letten ook steeds meer op de kwaliteit van de documentatie.

Wij hanteren een pragmatische aanpak, waarbij we streven naar een optimaal evenwicht tussen de complexiteit en omvang van de documentatie over transfer pricing. Met onze intelligente software voor transfer pricing verzorgen we efficiënte en actuele documentatie voor onze cliënten, zodat er voldoende tijd overblijft voor aspecten die nadere aandacht verdienen.

Implementatie

De praktijk voor efficiënte implementatie en onderhoud van verrekenprijsmodellen is voortdurend in ontwikkeling. Door nauwgezet toe te zien op operationele transfer pricing kunnen wij efficiëntiewinst behalen. Bovendien verkleinen we zo het risico van onvoorziene kosten, niet alleen rond transfer pricing maar ook in verband met omzetbelasting en/of douanerechten.

Daarom zijn automatisering en de inzet van intelligente technologie zeer belangrijk voor operationele transfer pricing. Wij assisteren onze cliënten bij het automatiseren van operationele transfer pricing, waarbij we oplossingen op maat maken voor de behoeften en de complexiteit van elke cliënt.

Geschillenbeslechting

Ons team van transfer pricing-specialisten heeft specifieke ervaring op het gebied van geschillenbeslechting en onderlinge overlegprocedures (MAP’s). Dankzij onze diepgaande expertise en een aanpak op basis van zowel juridische als economische overwegingen kunnen we onze cliënten helpen om audits en geschillen rond transfer pricing op efficiënte wijze tot een goed einde te brengen, zowel in het beginstadium als tijdens eventuele gerechtelijke procedures.

Internationaal kunnen we cliënten ondersteunen bij het beslechten van geschillen via onderlinge overlegprocedures op basis van wetgeving ter voorkoming van dubbele belasting, het Europese Arbitrageverdrag of de Europese Richtlijn geschillenbeslechting. Dankzij onze alliantie met WTS Global kan Atlas samenwerken met andere bij WTS aangesloten kantoren om internationale geschillen rond transfer pricing op te lossen.

Optimaliseer uw wereldwijde processen rond transfer pricing met steun van onze experts.

Contact

Frank Schwarte

Partner
Amsterdam

Taco Wiertsema

Counsel
Amsterdam

Joris Steunenberg

Associate
Amsterdam

Mick Willemsen

Associate
Amsterdam

Eli van Exel

Associate
Amsterdam

Brian Schalker

Associate
Amsterdam

Logo

Amsterdam

Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax

Logo

Eindhoven

Emmasingel 33-35, 5611 AZ Eindhoven
T +31 40 303 5200

info@atlas.tax