Tax Lawyers / Fiscalisten

woensdag, 25 november 2020

Bonus en dividend onder de NOW regeling

Bonus en dividend onder de NOW regeling

Onlangs werd bekend dat onder andere Ajax, Booking.com en KLM de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (de NOW) hadden aangevraagd en toch zijn overgegaan tot het uitkeren van bonussen dan wel dividend. Dit leidde tot forse kritiek op de rechtmatigheid van de steunaanvraag door deze ondernemingen. Ook vormde het de opmaat voor ophef in het parlement over de keuze van de wetgever om uiteindelijk het ‘verbod’ voor steunaanvragers op uitrekening van bonussen en dividenden niet uit te breiden naar buitenlandse groepsvennootschappen.

De relevante vraag (i.e. de rechtmatigheid van de steun in situaties waarin dividend dan wel bonussen zijn uitgekeerd) komt niet alleen op bij bovenstaande high-profile ondernemingen. In het kader van de controle van de jaarrekening over boekjaar 2020, zal ook de accountant zich een oordeel moeten vellen over de rechtmatigheid van de steun. In zijn hoedanigheid als ‘poortwachter’, is het de schone taak van de accountant om zich als eerste een oordeel te vellen over deze zeer juridisch complexe materie.

Deze juridische complexiteit schetsen wij in deze nieuwsbrief aan de hand van de uitwerking van het verbod op uitkeringen van dividend en bonussen (de Beperking) binnen de opvolgende NOW versies.

Logo

Amsterdam

Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax