Tax Lawyers / Fiscalisten

donderdag, 22 december 2016

Belasting Excellentie Programma Porta

 

 
 
 

Aanbod

Binnen het Belasting Excellentie Programma staat een aantal aspecten centraal:

  • De student en zijn ambities, talenten en competenties;
  • De relevante kennis omtrent de vakinhoud en de daarbij behorende expertise; en
  • De fiscale praktijk bestaande uit verschillende interessante vraagstukken, vakgebieden en werkgevers.

Door middel van een aantal intensieve avonden wordt je geïntroduceerd in de fiscaliteit op een manier waarop theorie en praktijk en student en werkgever dichter bij elkaar worden gebracht. Het idee is dat medewerkers die verbonden zijn aan toonaangevende
kantoren, een inhoudelijke bijeenkomst organiseren over een fiscaal actueel onderwerp. Helaas is het zo dat daar binnen het curriculum weinig aandacht aan wordt besteed.
Doordat de selectie streng is krijgen alleen gemotiveerde studenten de kans om zich bij de deelnemende kantoren in de kijker te spelen en al tijdens de studie een netwerk op te bouwen. Daarnaast zorgt het programma voor een wetenschappelijke verdieping, tevens een verrijking van het fiscale curriculum, omdat meer van studenten verwacht wordt dan alleen reproduceren.
 

Programma

De doelstelling is dat, naast een introductieborrel en een afsluitingsdiner, vier bijeenkomsten georganiseerd worden. Een gemiddelde sessie zal als volgt verlopen:
18:00 – 19:00 introductie van het kantoor en een praktijkgerichte presentatie door een medewerker omtrent een fiscaal actueel onderwerp of arrest (VTO).
19:00 – 20:00 uitwerken gepresenteerde informatie, door middel van een interactieve
opdracht/casus, in groepsverband.
20:00 – 20:30 het interactieve gedeelte ten uitvoer brengen, door middel van een presentatie, in groepsverband.
20:30 – 21:00 feedback.
21:00 borrel.

In het interactieve gedeelte van het Belasting Excellentie Programma staat de ontwikkeling van jouw competenties centraal. Er zal voornamelijk aandacht worden besteed aan: communiceren, onderhandelen, klantgerichtheid, overtuigingskracht, vakinhoudelijke kennis en analytisch vermogen. De kerncompetenties van een excellente fiscalist.

Ben jij excellent?

Het Belasting Excellentie Programma staat open voor derdejaars bachelor of masterstudenten Fiscaal recht of Fiscale economie aan de UvA. Omdat het een excellentieprogramma betreft, zullen er strenge eisen worden gesteld aan de selectie.
Van jou wordt in ieder geval verwacht dat je bovengemiddelde cijfers hebt behaald of over een zeer uitgebreid CV beschikt. Hierbij kan gedacht worden aan bestuursfuncties, commissies, het beoefenen van een topsport, buitenland ervaring of relevante
bijbanen. Tevens zal je jouw motivatie voor deelname aan het Belasting Excellentie Programma nader moeten toelichten in een sollicitatiegesprek. Naar aanleiding van het aantal sollicitaties van potentiële kandidaten, zal er een selectie worden gemaakt van 10 à 15 studenten, die allen beschikken over een sterke persoonlijkheid en kwaliteiten die daadwerkelijk iets kunnen toevoegen.
 

Durf jij de uitdaging aan?

Daarnaast zal een bijeenkomst alleen toegevoegde waarde hebben indien jij je intensief en volledig voorbereidt, inhoudende dat:

  • De aangeleverde jurisprudentie, artikelen en casus bestudeerd worden en jij je hier een mening over vormt;
  • Jij minimaal één keer de taak op je neemt om het interactieve gedeelte ten uitvoer te brengen;
  • Jij aan elke bijeenkomst actief deelneemt.

Om actieve deelname en degelijke voorbereiding te waarborgen zal je de relevante stukken minimaal anderhalve week voor de sessie ontvangen. Vervolgens zal één dag voor de bijeenkomst bekend worden gemaakt welke student het interactieve gedeelte voor zijn rekening zal nemen.

Verwachte jaarindeling

Begin februari 2017: introductieborrel en eerste bijeenkomst.
Begin maart 2017: tweede bijeenkomst.
Half april 2017: derde bijeenkomst.
Half mei 2017: vierde bijeenkomst.
Begin juni 2017: afsluitend diner.
 

Solliciteer nu!

Vul onderstaand formulier in of door middel van het opsturen van jouw CV, motivatie en cijferlijst naar: vtocommissie@portaweb.nl.

 

 

Logo

Amsterdam

Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax

Logo

Eindhoven

Emmasingel 33-35, 5611 AZ Eindhoven
T +31 40 303 5200

info@atlas.tax