Tax Lawyers / Fiscalisten

dinsdag, 05 december 2017

De arresten van 21 september 2017 en de koepelvrijstelling

Leonie de Rooij en Joel Wessels hebben een artikel geschreven in de BTW Brief over de gevolgen van de recente arresten van het Europese Hof van Justitie over de reikwijdte van de koepelvrijstelling. Het artikel bespreekt de gevolgen van deze arresten voor de Nederlandse praktijk en in het bijzonder voor de commerciële sector.

Voor het volledige artikel verwijzen we u naar BtwBrief, 2017/97, verschenen op 4 december 2017.

Logo

Weteringschans 24 / 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax